Sabit sürücüm neden sürücünün etiketinde gösterilenden daha az kapasite bildiriyor?

Ondalık gösterimde bir kilobayt (kB) 1.000 bayt, bir megabayt (MB) 1.000.000 bayt, bir gigabayt (GB) 1.000.000.000 bayta, bir terabayt (TB) 1.000.000.000.000 bayta eşittir.

1 kilobyte 1 kB 10^3 = 1,000 bytes

1 megabyte 1 MB 10^6 = 1,000,000 bytes

1 gigabyte 1 GB 10^9 = 1,000,000,000 bytes

1 terabyte 1 TB 10^12 = 1,000,000,000,000 bytes

1 petabyte 1 PB 10^15 = 1,000,000,000,000,000 bytes

FDISK, BIOS, Windows ve macOS’un eski sürümleri(Mac OS X Leopard v10.5 ve öncesi) gibi programlar, ikili (taban 2) numaralandırma sistemini kullanır. İkili numaralandırma sisteminde bir megabayt 1.048.576 bayta, bir gigabayt 1.073.741.824 bayta, bir terabayt ise 1.099.511.627.776 bayta eşittir.

Üründeki Kapasite (Ondalık)       Windows Karşılığı (İkili)

500 GB                                              465 GB

1 TB (1,000 GB)                                931 GB

2 TB (2,000 GB)                                1,862 GB

3 TB (3,000 GB)                                2,794 GB

4 TB (4,000 GB)                                3,725 GB

5 TB (5,000 GB)                                4,657 GB

6 TB (6,000 GB)                                5,587 GB

8 TB (8,000 GB)                                7,452 GB

Bayt Birimleri

Yaygın önek

İkilik önek

Ad

Sembol

Ondalık

İkilik

Ad

Sembol

İkilik

kilobayt KB 103 210 kibibayt KiB 210
megabayt MB 106 220 mebibayt MiB 220
gigabayt GB 109 230 gibibyte GiB 230
terabayt TB 1012 240 tebibayt TiB 240
petabayt PB 1015 250 pebibayt PiB 250
eksabayt EB 1018 260 eksbibayt EiB 260
zettabayt ZB 1021 270 zebibayt ZiB 270
yottabayt YB 1024 280 yobibayt YiB 280